ZOSTAŇME V SPOJENÍ
success Čoskoro vás budeme kontaktovať
Niečo sa pokazilo
MENO je povinné pole MENO is invalid
PRIEZVISKO je povinné pole PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN je povinné pole TELEFÓN is invalid
SPRÁVA je povinné pole
Položky označené * sú povinné.
Súhlasím so zasielaním obchodných a marketingových ponúk prostredníctvom:
Zobraziť viac Zobraziť menej
Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.
ODOSLAŤ
TESTOVACIA JAZDA
I am interested in:
Code:
success Vaša požiadavka bola odoslaná
Something went wrong
MODEL je povinné pole
PREFEROVANÝ DÁTUM je povinné pole PREFEROVANÝ DÁTUM is invalid
MENO je povinné pole MENO is invalid
PRIEZVISKO je povinné pole PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN je povinné pole TELEFÓN is invalid
Položky označené * sú povinné.
Súhlasím so zasielaním obchodných a marketingových ponúk prostredníctvom:
Zobraziť viac Zobraziť menej

Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

ODOSLAŤ
OBJEDNÁVKA NA SERVIS
success Vaša žiadosť sme obdržali v poriadku a budeme na ňu reagovať v najbližšej dobe.
Niečo sa pokazilo
MODEL je povinné pole
PREFEROVANÝ DÁTUM je povinné pole PREFEROVANÝ DÁTUM is invalid
TYP ÚDRŽBY je povinné pole
MENO je povinné pole MENO is invalid
PRIEZVISKO je povinné pole PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN je povinné pole TELEFÓN is invalid
Položky označené * sú povinné.
Súhlasím so zasielaním obchodných a marketingových ponúk prostredníctvom:
Zobraziť viac Zobraziť menej
Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.
ODOSLAŤ
ŽIADOSŤ O PONUKU
I am interested in:
Code:
success Vaša žiadosť sme obdržali v poriadku a budeme na ňu reagovať v najbližšej dobe.
Niečo sa pokazilo
MENO je povinné pole MENO is invalid
PRIEZVISKO je povinné pole PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN je povinné pole TELEFÓN is invalid
MODEL je povinné pole
Položky označené * sú povinné.
Súhlasím so zasielaním obchodných a marketingových ponúk prostredníctvom:
Zobraziť viac Zobraziť menej
Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.
ODOSLAŤ

OCHRANA SÚKROMIA

Informácie o ochrane osobných údajov a spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13, 14 a 21 GDPR

 

Prevádzkovateľ

Auto Palace Panónska
Panónská cesta 33 85104 Bratislava 5
IČO: 35808641
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23744/B

ako prevádzkovateľ vo vzťahu k Vašim osobným údajom berieme ochranu Vašich osobných údajov vážne a prajeme si, aby ste sa pri návšteve našich predajní cítili príjemne. Ochrana Vášho súkromia pri zhromažďovaní, spracúvaní a použití Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto jej venujeme v rámci našich obchodných procesov mimoriadnu starostlivosť a prirodzene dbáme na dodržanie všetkých zákonných požiadaviek.

Kategórie osobných údajov, účely spracúvania a právny základ

Vaše osobné údaje, najmä vaše hlavné údaje (napr. meno, názov spoločnosti, adresu, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje a preferencie, údaj o kontaktnej osobe/vodičovi, bankové údaje), údaje o Vašich vozidlách a stretnutiach, Váš zákaznícky profil (napr. rodinný stav, veľkosť vozového parku, akékoľvek preferencie ohľadom nákupu vozidiel a služieb, dotazy a ponuky), informácie o Vašom preukaze totožnosti a vodičskom preukaze, podrobnosti o zmluve a históriu kontaktov, Vašu prvú registráciu, servisnú históriu a technické údaje o Vašich vozidlách vrátane diagnostických údajov, akékoľvek vykonané práce a nainštalované alebo dodané časti a príslušné identifikačné číslo vozidla (VIN), spracúvame na nasledujúce účely:

 • riadne plnenie príslušných zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou (jedná sa najmä o zmluvy na nákup vozidla, dielov alebo príslušenstva, zmluvy o leasingu/financovaní, plnenie servisných či záručných zákaziek, záruku na nové vozidlo, voliteľnú predĺženú záruku, starostlivosť o Vaše elektronické záznamy o servisných službách, kulancie, program Mazda Care) a plnenie Vami vyžiadaných predzmluvných krokov (napr. skúšobná jazda, online rezervácia služieb, príprava a trasovanie ponúk) vrátane nevyhnutných povinnosti odbornej starostlivosti, vymáhanie akýchkoľvek nárokov a obrana v prípade právnych sporov a prevencia či prešetrenie trestných činov na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR);
 • vykonávanie bezplatných servisných kampaní na základe oprávneného záujmu výrobcov a dovozcov o to podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • vykonávanie možných zvolávacích akcií výrobcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR;
 • priamy marketing (napr. informácie o zákazníkoch a zákaznícka podpora, pozvánka na predvedenie výrobku, oznámenia o technických inováciách, výmene pneumatík, termíny STK, servisné informácie a propagácia, zasielanie zákazníckych časopisov, prieskum spokojnosti zákazníkov) na základe Vášho súhlasu (viď. nižšie) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a, ak je to dovolené, bez vášho súhlasu, najmä prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na základe oprávneného záujmu nás ako obchodníkov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • spracúvanie osobných údajov a údajov o vozidlách v centralizovaných systémoch skupiny Mazda na účel zabezpečenia údajov, optimalizácie, kontroly, riadenia a (nákladovo) efektívnejšieho návrhu príslušných procesov spracúvania údajov (napr. pre vytvorenie a sledovanie ponúk, online rezervácie služieb) na základe oprávneného záujmu nás ako predajcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • ak je spracúvanie a použitie Vašich údajov vyžadované platnými právnymi predpismi, napr. v súvislosti s povinnosťou dodržiavať dobu ich uchovávania podľa daňových alebo obchodných predpisov alebo pre splnenie povinnosti identifikácie a záznamov podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (AML zákon) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

Ďalšie podrobnosti alebo dodatky k účelom spracúvania Vašich osobných údajov nájdete v príslušných zmluvných podkladoch, formulároch, vo vyhlásení o udelení súhlasu a/alebo v iných informačných materiáloch, ktoré Vám boli poskytnuté (napr. v súvislosti s užívaním našich webových stránok alebo našimi zmluvnými podmienkami).

Príjemcovia, vrátane prenosu údajov do tretej krajiny a vhodné záruky

Toto zahŕňa, ak je to nevyhnutné, sprístupnenie:/p>

 • vnútorným orgánom a organizačným jednotkám, ktoré vyžadujú Vaše údaje pre splnenie našich zmluvných záväzkov a právnych povinností alebo v súvislosti s plnením a presadzovaním nášho oprávneného záujmu;
 • spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s. r. o., LINDNER II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika ako dovozcovi a zástupcovi výrobcu a spoločnosti poskytujúcej záruku mobility;
 • Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Nemecká spolková republika v kontexte prevádzkovania centrálnych systémov a procesov;
 • spoločnosti Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hirošima, Japonsko, www.mazda.com, ako výrobcovi na základe štandardných zmluvných doložiek podľa rozhodnutia Európskej komisie dostupného na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.076.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:076:TOC,
 • príslušnému poskytovateľovi lízingu alebo iného financovania, u ktorého by ste chceli uzavrieť zmluvu o lízingu alebo financovaní;
 • príslušnej poisťovni, ak si prajete dojednať poistenie alebo voliteľnú predĺženú záruku;
 • príslušnému poskytovateľovi služieb, u ktorého si chcete kúpiť službu týkajúcu sa Vášho vozidla ako je Mazda Care;
 • externým dodávateľom služieb (napr. externé dátové centrá, podpora/údržba IT/IT aplikácií, úverové kancelárie, služby archivácie, spracovania dokumentov, služby call centra, zásielkové služby, úverové inštitúcie, kuriérske služby, logistika); a tiež
 • účtovníkom, právnikom, orgánom verejnej moci a súdom.

 

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba na čas nevyhnutný na uvedené účely, tj.

 • za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a vymáhania pohľadávok z nej alebo obrany proti občianskoprávnym žalobám vyplývajúcim zo zmluvných alebo zákonných povinností, ktoré existujú v súvislosti s Vami, a to až do konca roka nasledujúceho po uplynutí premlčacej doby príslušných vzájomných pohľadávok,
 • za účelom priameho zasielania reklamy, a to až kým proti takémuto spracúvaniu osobných údajov nevznesiete námietky, a
 • ak je to nutné, tak v rozsahu, v akom ich uchovávania údajov vyžadované zákonom alebo je nevyhnutné na plnenie povinnosti dohliadať na produkt, udržiavať bezpečnosť produktu a zlepšovať ho, alebo za účelom vyhovenia Vašej námietke proti spracúvaniu pre marketingové účely.

 

Spracúvanie údajov spoločnosťou Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a Mazda Motor Europe GmbH

Za spracúvanie vyššie uvedených kategórií údajov, ktoré sme odovzdali spoločnostiam Mazda Motor Slovakia, s. r. o., LINDNER II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, telefón: +421800120157, e-mail: info@mazda.sk a Mazda Motor Europe GmbH, so sídlom: Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Nemecko, e-mail: Customer_Relations@mazdaeur.com, sú v zmysle GDPR zodpovedné tieto spoločnosti.

Zodpovedná osoba spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s. r. o. je Vám k dispozícii vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov na adrese: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, e-mail: sukromie@mazda.sk. Zodpovednú osobu spoločnosti Mazda Motors Europe GmbH môžete kontaktovať na adrese: Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Nemecko, e-mail: Customer_Relations@mazdaeur.com.

Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a (kde je to výslovne uvedené) Mazda Motor Europe GmbH spracúvajú Vami poskytnuté osobné údaje predovšetkým pre nasledujúce účely:

 • riadne plnenie zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, najmä sa jedná o záruku na nové vozidlo, voliteľnú predĺženú záruku, a záruku mobility, starostlivosť o Vaše elektronické záznamy o servisných službách, kulancie, program Mazda Care a vykonávanie Vami vyžiadaných predzmluvných krokov (napr. skúšobná jazda, online rezervácia servisu, sledovanie ponúk) vrátane nevyhnutných povinností odbornej starostlivosti, vymáhanie právnych nárokov a obrana v prípade právnych sporov a prevencia alebo vyšetrovanie trestných činov na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • plnenie požiadaviek na dohľad nad produktom a jeho sledovanie a vykonávanie zvolávacích akcií podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • vývoj a zdokonaľovanie produktu, štatistické a trhové hodnotenie skladových zásob vozidiel a ich zmien, ako aj zabezpečenie prípadných bezplatných servisných kampaní na základe oprávneného záujmu výrobcu a Mazda Motor Slovakia, s. r. o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • záruka špecifickej podpory značky autorizovanou sieťou Mazda na základe oprávneného záujmu výrobcu a Mazda Motor Slovakia, s. r. o. v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a spoločnosťou Mazda Motor Europe GmbH v centralizovaných systémoch skupiny Mazda na účel zabezpečenia dát, optimalizácie, kontroly, správy a nákladovo efektívnejšieho dizajnu odpovedajúcich procesov spracúvania údajov (okrem iného s prevádzkou spoločných systémov pre správu údajov o zákazníkoch, online rezervácie služieb, eOffer) na základe oprávneného záujmu subjektu Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a Mazda Motor Europe GmbH podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, vykonávanie štandardizovaných analýz predajného a popredajného trhu spoločnosťou Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a Mazda Motor Europe GmbH (na základe pseudonymizovaných, zvyčajne dokonca agregovaných údajov o predaji a popredajnom predaji, ktoré sú tiež k dispozícii predajcom a neobsahujú žiadne osobné údaje) na základe oprávneného záujmu Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a spoločnosti Mazda Motor Europe GmbH podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • priamy marketing (napr. informácie o zákazníkoch a zákaznícka podpora, pozvánka na predvedenie výrobku, oznámenia o technických inováciách, servisné informácie a propagačné akcie, zasielanie zákazníckych časopisov, prieskum spokojnosti zákazníkov) na základe Vášho súhlasu (viď. vyššie) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a, ak je to dovolené, bez vášho súhlasu, najmä prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na základe oprávneného záujmu Mazda Motor Slovakia, s. r. o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a ak je spracúvanie a použitie Vašich údajov vyžadované právom, napr. v súvislosti s povinnosťou dodržiavať dobu ich uchovávania podľa daňových alebo obchodných predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

U niektorých vyššie uvedených procesov spracúvania údajov vrátane spracúvania osobných údajov v centrálnych systémoch, vykonávania štandardizovaných analýz predaja a popredajného trhu a spracúvania údajov v súvislosti s marketingovými kampaňami, spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s. r. o., Mazda Motor Europe GmbH a prípadne ďalšie spoločnosti zo skupiny Mazda sa dohodli na osobitných pravidlách pre prenos a spracúvanie osobných údajov s príslušnými predajcami, aby upravili používanie osobných údajov na konkrétne účely. Mazda Motor Slovakia, s. r. o. a spoločnosť Mazda Motor Europe GmbH poskytujú príslušné centrálne systémy (v niektorých prípadoch iba prostredníctvom spracovania na objednávku), koordinujú centrálne spracúvanie údajov na trhovej a medziodborovej úrovni a tiež používajú osobné údaje uložené v centrálnom systéme pre ich vlastné obchodné účely (napr. priamy marketing alebo analýzy trhu), ak existuje primeraný právny základ, zatiaľ čo príslušný predajca používa systémy poskytované ako súčasť predajných a popredajných aktivít.

Na požiadanie Vám predajca poskytne opis podstatných ustanovení vyššie uvedenej dohody, a to v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Žiadosti o informácie by ste mali zvyčajne zasielať svojmu predajcovi. Dotknutá osoba je však aj naďalej oprávnená uplatňovať svoje práva dotknutej osoby, pokiaľ ide o vyššie uvedené činnosti spracúvania, taktiež voči uvedeným spoločnostiam Mazda zapojeným do príslušného spracúvania, ktoré v tomto smere konajú ako samostatní prevádzkovatelia.

Toto je skrátený zoznam údajov spracúvaných zo strany Mazda Motor Slovakia, s. r. o.. Všetky ďalšie informácie o spracúvaní údajov, právnych základoch pre spracúvanie a Vašich právach nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s. r. o. na adrese www.mazda.sk/ochrana-sukromia/

Ak používate vozidlo so službami konektivity, nájdete ďalšie informácie o ochrane osobných údajov aplikácie MyMazda na adrese www.mazda.eu/en/mazda-in-europe.

Právo podať námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu; to platí aj pre profilovanie, v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. Ak chcete tak urobiť, môžete kontaktovať nás alebo - ak je odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu zamerané na spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s. r. o., môžete tiež kontaktovať túto spoločnosť - použite kontaktné údaje uvedené vyššie. Pokiaľ odmietnete možnosť spracúvania svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše údaje už nebudú na tento účel používané.

Ďalej máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu Vašich údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávnených záujmov z dôvodov súvisiacich s Vašou osobnou situáciou (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); to platí aj pre profilovanie, a v rozsahu v akom sa vzťahuje na oprávnené záujmy. My alebo spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s. r. o. nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nebudú pre ďalšie spracúvanie týchto údajov existovať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody, alebo sa spracúvanie deje za účelom vznesenia občianskoprávneho nároku alebo jeho uplatňovania, alebo obrany proti občianskoprávnym nárokom.

Vaše ďalšie práva

Podľa príslušných ustanovení aplikovateľných právnych predpisov máte tiež právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR), právo na výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR ) a právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

Podľa čl. 77 GDPR máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu pre ochranu údajov, ak podľa Vášho názoru Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore so právnymi predpismi.

Súhlas

My a spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s. r. o. budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu povolenom právnymi predpismi na účely priameho marketingu a poradenstva týkajúceho sa vozidla, vrátane prieskumov spokojnosti zákazníkov, a za týmto účelom Vás budeme kontaktovať, najmä poštou. Podrobnosti nájdete v časti 2.2 tejto informácie o ochrane údajov spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s. r. o. na adrese www.mazda.sk/ochrana-sukromia/

Priamy marketing je vykonávaný iba s Vaším výslovným súhlasom prostredníctvom niektorého z Vami zvolených komunikačných kanálov (email, telefón, sms). Váš súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať prostredníctvom príslušných kontaktných údajoch uvedených nižšie, alebo - ak je odvolanie súhlasu namierené proti spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s. r. o. - môžete kontaktovať aj túto spoločnosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do okamihu jeho odvolania.